Skip to Content

Rekultywacja Składowiska Odpadów w Trzebini
Dodano: 12/11/2015

Promocja projektu krótka wersja filmu na temat Rekultywacji Składowiska w okresie wrzesień do listopad 2015r.
https://vimeo.com/148263098

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/30/2015

W załączeniu tablica informacyjna umieszczona na budynku przy Składowisku Odpadów w Trzebini.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015

W ramach promocji Projektu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini" wykonana została tablica informacyjna.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015


Dnia 08.10.2015r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie Pan Prezes Zarządu - Wiesław Dębski otrzymał Certyfikat pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer - MAO) oraz Pani Jadwiga Sośnierz jako zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu dla projektu "Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini"

W załączeniu prezentujemy Certyfikaty.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015


Prezentacja fotograficzna z realizacji zadania za okres od 10.10.2015r. do 17.10.2015r.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015

Prezentacja fotograficzna z realizacji zadania za okres od 01.10.2015r. do 10.10.2015r.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015

Prezentacja fotograficzna z realizacji zadania za okres od 21.09.2015r. do 30.09.2015r.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015

Dnia 02.10.2015r. w siedzibie WFOŚiGW miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”. Przedstawicielami ze strony WFOŚiGW byli: Prezes Zarządu, natomiast Usługi Komunalne „Trzebinia” reprezentował Prezes Zarządu Spółki.

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWA "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI"
Dodano: 10/20/2015

Spółka Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o., jako właściciel składowiska odpadów w Trzebini przy ul. Piłsudskiego, realizuje zadanie pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”, w ramach działania 2.1. – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HARMONOGRAMY WYWOZU NA 2015 Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I FIRM
Dodano: 03/24/2015

Harmonogramy wywozu odpadów stałych z budynków wielorodzinnych oraz firm i instytucji w 2015 roku.