Skip to Content

LIKWIDATOR

Jerzy Stawarz

Dział księgowości

Główny Księgowy - Agata Żalińska

Starszy Inspektor ds. Gospodarki Materiałowej i Płac - Daria Szklarczyk

Inspektor ds. Księgowych - Monika Feliksik

Sekretariat

Specjalista ds. Administracyjnych - vacat

Dział Kadr

Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Bożena Gromadzik

Dział Marketingu i Umów:

Specjalista ds. Przetargów, Umów i Organizacji - Dominik Grzywa

W zakresie marketingu i zarządzania zajmujemy się:
- Reklamą naszego Przedsiębiorstwa i pozyskiwaniem nowych klientów
- Przygotowaniem ofert do przetargów
- Sporządzaniem umów i kosztorysów
- Organizowaniem przetargów
- Zakupami i koordynacją zaopatrzenia materiałowego
- Gospodarką materiałową
- Obsługą cmentarną w zakresie:
-obsługi związanej z pochówkiem osób zmarłych
-sprzedaży miejsc pod mogiły, grobowce i urny oraz zezwoleń na ich budowę

Dział ciepłowniczy:

Kierownik Działu Technicznego- Krzysztof Pałka

Zastępca Kierownika Działu Technicznego - Specjalista ds. analiz ekonomicznych - Prokurent - Ewa Kasprzyk

Starszy Inspektor ds. Analiz Ekonomicznych i Kadr - Joanna Kosowska

Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o. eksploatuje dwie sieci ciepłownicze prowadząc działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło i ciepłą wodę użytkową pobliskie osiedla tj. Osiedle przy byłej KWK Siersza oraz Osiedle Gaj i Energetyków.

Posiadamy wymagane koncesje:
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1015A/3679/W/OKR/2002/WS
- na obrót ciepłem Nr OCC/309/3679/W/OKR/2002/WS
oraz taryfę dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-57(12)/2006/2007/3679/IV/HH

Z zakresu działalności energetycznej wykonujemy następujące usługi:
- eksploatacja urządzeń i sieci cieplnych
- eksploatacja kotłowni gazowych, olejowych, węglowych
- naprawa i remonty sieci i węzłów cieplnych

Baza sprzętu i realizacji usług:

p.o. Kierownik - Zbigniew Kurnik - tel: (032) 6121-645

Dyspozytor Bazy Sprzętu - Jolanta Kopeć

Specjalista ds. Rozliczeń - Lidia Purgacz

Inspektor ds. rozliczeń selektywnej zbiórki odpadów
Mistrz warsztatu i transportu - Jerzy Odrzywołek

- utrzymywanie czystości chodników, ulic i parkingów w porze letniej
- Zimowe utrzymanie chodników, ulic i parkingów (odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu, posypywanie materiałami szorstkimi i środkami chemicznymi)
- usługi transportowe i sprzętowe
Posiadamy licencję nr 0055101 na usługi transportowe (przewóz towarów na terenie kraju)

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i samochodami, m.in.:
- koparko - ładowarka JCB 3CX
- miniładowarka BOBCAT z osprzętem
- walec drogowy
- walec wibracyjny
- zagęszczarka gruntu
- równiarka
- zamiatarki BRODDWAY i ZM-280
- urządzenie wielofunkcyjne JUNGO JET
- samochody ciężarowe z przyczepami.

Dział zieleni

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych:
- Zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (nasadzenia roślin sezonowych, drzew i krzewów ozdobnych, skalniaków itp.)
- Koszenie traw kosiarkami spalinowymi i podkaszarkami
- Wycinka drzew oraz podcinanie gałęzi

Administracja cmentarzy komunalnych:

Usługi cmentarne: p.o. Kierownik- Zbigniew Kurnik

Spółka Usługi Komunalne "TRZEBINIA" zarządza i administruje siedmioma cmentarzami na terenie Gminy Trzebinia oraz świadczy usługi z zakresu:
- Utrzymania czystości cmentarzy w sezonie letnim i zimowym
- Utrzymania zieleni cmentarnej
- Sprzedaży grobów ziemnych
- Sprzedaży miejsc pod grobowce i nagrobki
- Wydawania pozwoleń na budowę grobowców i nagrobków
- Wynajmu kaplicy cmentarnej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

tel. 32 6121 833

czynny następujących dniach i godzinach:
poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 7.00 - 15.00
wtorki i czwartki w godzinach: od 10.00- 18,00
soboty w godzinach: od 8.00- 13.00