Skip to Content

Ogłoszenie o przetargu "Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Trzebini"
Dodano: 07/27/2015

Usługi Komunalne Trzebinia Spółka z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska Odpadów w Trzebini

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Trzebini
Dodano: 05/23/2014

Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini

informuje

o zamiarze sprzedaży:
- prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 2267, 1301/2, 1302, 1303, 1304/1, 1306/2 oraz 1305/1 o łącznej powierzchni 15.187 m2, położonych w Trzebini przy ul. Korczaka, objętych księgą wieczystą KW nr KR1C/00052174/1 wraz z prawem własności położonych na nich budynkami i urządzeniem,

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dodano: 06/20/2012

Zarząd Spółki z o.o. Usługi Komunalne „Trzebinia” informuje, że unieważnia powtórzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego jednej sztuki używanej koparko-ładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r."

Odpowiedzi na pytania
Dodano: 06/19/2012

W dniu 18.06.2012 r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące przetargu na dostawę uzywanej koparko-ładowarki:

Dostawa na podstawie leasingu finansowego - przetarg powtórzony
Dodano: 06/13/2012

Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o. ogłaszają wszczęcie postępowania przetargowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego jednej sztuki używanej koparko-ładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dodano: 06/12/2012

Zarząd Spółki z o.o. Usługi Komunalne „Trzebinia” informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego jednej sztuki używanej koparko-ładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r."

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Odpowiedzi na pytania do przetargu.
Dodano: 06/08/2012

W dniu 4.06.2012 r. wpłyneły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę używanej koparko-ładowarki.

Dostawa na podstawie leasingu finansowego
Dodano: 06/01/2012

Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o. ogłaszają wszczęcie postępowania przetargowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego jednej sztuki używanej koparko-ładowarki :rok produkcji nie starsza niż 2008r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dodano: 12/29/2011

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Zarząd Spółki z o.o. Usługi Komunalne „Trzebinia” informuje
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę na podstawie leasingu finansowego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego wyposażonego w wymienny sprzet do letniego i zimowego utrzymania chodników, tj. w zabudowę zamiatarki, posypywarki oraz pługa odśnieżnego.

Zapytania do przetargu
Dodano: 11/25/2011

W dniu 23.11.2011 r. wpłynęły następujące zapytania do przetargu a dostawę na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego wyposażonego w wymienny osprzęt do letniego i zimowego utrzymania chodników tj. w zabudowę zamiatarki, posypywarki oraz pługa odśnieżnego.